خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

خانه جهانی مشروطه همه هم‌میهنان باورمند به قانون اساسی مشروطه و نوزده ماده منشور انقلاب شاه و ملت را فرا می خواند


برای تکمیل انقلاب مشروطه به خانه جهانی مشروطه بپیوندیم


خانه جهانی مشروطه انقلاب از همه هم میهنانی كه پشتیبان قانون اساسی مشروطه و ۱۹ ماده انقلاب شاه و ملت هستند فرا می خواند تا با ما همراه شوند


متمم قانون اساسی مشروطه

ماده ۸

اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق می باشد

….

ماده ۹

مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر گونه تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین کشور معین می نماید

….

ماده ۲۶

قوای مملکت ناشی از ملت است و کاربرد آن سه قوه را قانون اساسی معین می نماید

….

ماده ۲۷

قوای کشور به سه شعبه تجزیه می شود: اول قوه قانونگزاری که ویژه نوشتن و تصویب قوانین است . دوم قوه دادگستری یا قضاییه که بر پایه قوانین تصویب شده از مجلس شورای ملی کار می کند. سوم قوه اجراییه که وزیران و کارمندان دولت را دربر می گیرد و قوانینی را که مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب کرده اند را به اجرا در می آورد

….

ماده ۲۸

این سه قوه همیشه از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود

….

ماده ۳۵

سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده

….

ماده ۳۶

سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود


قهرمانان انقلاب مشروطه


< >

ستارخان و باقرخان و جنگ آوران قانون اساسی سكولار مشروطه

داستان های برجسته

مبارزه با دیکتاتوری قاجار

ستار خان سردار ملی بزرگ مرد تاریخ مشروطه ایران که با دلیری و کاردانی که از خود نشان داد مشروطه را به ایران بازگردانید. پس از بمباران مجلس از سوی لیاخوف و نیروهای دولتی به دستور محمدعلی شاه، مشروطه از همه شهرهای ایران برچیده شد ولی در تبریز مشروطه ماند. عین‌الدوله والی آذربایجان شد و با جنگ، مشروطه از تبریز نیز برچیده شد و تنها در کوی "امیرخیز" بازپسین ایستادگی را می نمود. باری در سایه دلاوری‌های ستارخان مشروطه بار دیگر به همه کوی‌های تبریز بازگشت
دنباله نوشتار
بنیاد ایران نوین

از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، ملت ایران دارای قانون اساسی شد ولی این به آن مفهوم نیست که حقوقی که آن قانون برای ملت با وجود انقلاب مشروطه در ایران خواست‌های ملت ایران که در قانون اساسی مشروطه به نوشتار آمده بود از به عمل درآمدن بسیار دور بود از فرمان مظفرالدین شاه تا کودتای سوم اسفند ماه، پانزده سال می‌گذشت. در این پانزده سال، ایران سه سلطان از خانواده قاجار مغول بیگانه داشت که نزدیک به ۱۳۰ سال بر ایرانیان سلطه یافتند، سی و سه کابینه در سه دوره قانونگزاری مجلس شورای ملی تشکیل شد
دنباله نوشتار
دگرگونی جامعه ایران

در روز ۶ بهمن ماه سال ۱۳۴۱ منشور شش گانه انقلاب شاه و ملت به رفراندوم گذاشته شد و ملت ایران با شور و هیجان بی مانند به پای صندوق‌های رای رفتند و به این همه‌پرسی پاسخ آری دادند. در این روز زنان ایران برای نخستین بار رای دادند. ملت ایران با اکثریت قاطع با بیش از پنج میلیون و پانصد هزار رای منشور شش گانه انقلاب شاه و مردم را تاییدکردند. انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ با رای مردم ایران پیروز شد. اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی در روز ۸ بهمن ماه پس از پیروزی انقلاب شاه و ملت پیامی رادیویی برای ملت ایران فرستادند
دنباله نوشتار

... آیا می دانید


حقوق ملت ایران
 
جدایی و استقلال سه قوه از یکدیگر
 
حقوق اعضای مجلسین
 
حقوق سلطنت
 
در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن
 
منشور نوزده ماده ای انقلاب شاه و ملت
 
اقتدارات محاکمات (دادگستری)
 
تمدن بزرگ
 
جدایی دین از حکومت
 

قانون اساسی را بیاموزیم


در تشکیل مجلس - درس نخست

درس دوم - متمم قانون اساسی - حقوق ملت ایران

درس سوم - قانون انتخابات مشروطه

درس چهارم - چرا انتخابات جمهوری اسلامی انتخابات نیست؟بیایید با یکدیگر قانون اساسی مشروطه را بیاموزیم

ماده های آلوده شده به اسلام با فشار توپ و کشتار را به ویرایش نخستین آن باز گردانیم

و در باره نسخه مدرن آن گفتگو کنیم

وارد گفتگو شوید


×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی