خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

دستورکار برای بکارگرفتن وبگاه خانه جهانی مشروطه

هدف وبگاه خانه جهانی مشروطه این است:

- شناساندن و اطلاع رسانی درباره قانون اساسی مشروطه ایران
- فراهم ساختن یک وبلاگ برای گفتگو درباره بازنویسی قانون اساسی مشروطه و بازگرداندن آن به ویرایش نخست که در آن اسلام نبوداین وبگاه دربرگیرنده یک خانه بین‌المللی و خانه مستقل در هر کشور می باشد که آن را دامنه می نامند

هر دامنه یک مدیر دارد که سرپرست دامنه است

ساختار همه دامنه‌ها از خانه بین‌المللی پیروی می‌کند. مدیر می تواند برای بهبود ساختار وبگاه از بازتاب بهره‌مند شود

زبان اصلی برای همه دامنه‌ها فارسی است و هر مدیر دامنه مسئول زبان کشور خود است

برای نمونه مدیر دامنه آلمانی (DE) سرپرست برگردان نوشتارهای پارسی به آلمانی در هر برگه است

هر دامنه دارای یک CMS است که برگردان نوشتارها به دیگر زبان‌ها را ساده می کند‌وبگاه از راه گزینه‌های پهرست خود مدیریت می شود. برخی از گزینه ها پیوند به منابع خارجی هستند، اما بیشتر پیوندها در خانه‌های مشروطه می باشندبا کلیک بر روی تماس با ما در پایین برگه اصلی، یک وبلاگ در دسترس همه کاربران قرار می گیرد

کاربران برای نام نویسی فراخوانده می شوند و برای برداشتن گام‌‌های بیشتر راهنمایی خواهند شد

کاربران هموند در هر کدام از دامنه‌های خانه‌های مشروطه می توانند درباره قانون اساسی مشروطه دیدگاه‌های خود را در میزگردی ابراز نمایند

پست‌های موجود در وبلاگ از سوی مدیر دامنه بررسی ​​خواهند شد. پس از تأیید، آن پست به گفتگوها افزوده می شود

لطفاً همه نظرات را به این آدرس ارسال کنید:
خانه

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی