خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

تمدن بزرگ برای ملت ایران

آرمان تمدن بزرگ برای نخستین بار از سوی شاهنشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی آریامهر گفته شد. او بزرگ مرد تاریخ ایران است که در درازای سی و هفت سال آرزویی جز بزرگی و سرفرازی و شکوهمندی ایران و مردم ایران نداشت

با واژه تمدن بزرگ شاهنشاه فرمی از حکومت را به نوشتار می کشند که به فرم اعم به عنوان حکومت رفاه نامیده می شود welfare state حکومت رفاه از رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان نگاهبانی می کند. حکومت رفاه در سازمان های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش سرمایه گزاری می کند هم چنین به شهروندان سود اقتصادی می رساند مانند کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و تغذیه رایگان در مدرسه ها. نخستین حکومت رفاهی را در جامعه مدرن صنعتی را اوتو فون بیسمارک نخست وزیر دولت کایزر ویلهم یکم معرفی کرد.

آٰریامهر شاهنشاه ایران در کتاب به سوی تمدن بزرگ می نویسند

رساندن ملت ایران به دوران تمدن بزرگ بالاترین آرزوی من است و رهبری کشورم در این راه اساسی‌ترین وظیفه‌ای است که به عنوان مسئول سرنوشت این کشور برای خود قایل هستم. اعتقاد راسخ من این است که اکنون ملت ایران برای نیل به هدف در مسیری صحیح و مطمئن، گام بر می‌دارد و آنچه برای پیروزی او ضروری است، این است که از یک سو در این مسیر انحرافی حاصل نشود و از سوی دیگر در آهنگ پپمودن آن کُندی یا وقفه‌ای روی ندهد

هدفی که من برای ملت خودم در نظر گرفته‌ام، بی‌گمان هدفی بسیار جاه طلبانه و بلند پروازانه‌است. ولی هدفی نیست که نیل بدان برای ملت ایران، با امکانات فراوان مادی و معنوی و با سرمایه سرشار روحی و اخلاقی این ملت ناممکن باشد. اگر چنین هدفی از حد متعارف بسیار فراتر می‌رود، به خاطر آن است که تلاش برای نیل به کمال مطلوبی کمتر از آن، اساساً شایسته ملت ما نیست. کارنامه چند هزار سال تاریخ و تمدن ایرانی و نبوغ آفریننده‌ای که از نخستین صفحه این کارنامه تا به امروز وجه مشخص آن بوده‌است، دلیل روشنی بر درستی این باور است که اگر این نیروی آفرینندگی، دوشادوش اراده‌ای راسخ و پشتکاری استوار به کار افتد، پپروزی ما ملت ایران یک باید تاریخی خواهد بود

شاهنشاه درباره دورنمایی که برای ایران دارند چنین می‌نویسند

دورنمایی که من از چنین ایرانی در برابر نظر دارم، دورنمای کشوری است آباد، و آزاد، مجهز به صنعت و تکنولوژی پیشرفته با اقتصادی سالم و شکوفا که در آن جامعه‌ای نیرومند و سرفراز، برخوردار از حد اعلای شرافت انسانی و از آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی و در عین حال آراسته به ارزش‌های عالی اخلاقی و فرهنگی، با کوشش خلاقه خویش، راه‌گشای اعتلای باز هم بیشتر خود و جامعه بشری در راه کمال، که راهی پایان یافتنی نیست، باشد

در ایران عصر تمدن بزرگ، از عوامل مخرب و منفی دیرینه یعنی فقر، جهل، بی‌سوادی، فساد، استثمار، تبعیض و امثال آن‌ها نشانی باقی نخواهد بود. گسترش فعالیت‌ها و خدمات بهداشتی، حداکثر تندرستی و نیرومندی بدن را تا آنجا که دانش و امکانات اجازه دهد، برای هر فرد ایرانی تامین خواهد کرد و تعمیم آموزش و دانش همین فرد را از حداکثر سلامت روحی و فکری، باز هم تا آنجا که امکانات اجازه دهد، برخوردار خواهد ساخت. هر ایرانی در هر شرایط فردی و اجتماعی، از لحظه تولد تا زمان مرگ، در زیر پوشش انواع بیمه‌های اجتماعی قرار خواهد داشت. دستمزدها و درآمدها، در برابر کار شرافتمندانه، که برای همه کس وجود خواهد داشت، در حدی خواهد بود که همه مخارج افراد را در حد کافی تامین کند. بسیاری از هرینه‌های افراد با کمک‌های دولت سبک‌تر خواهد شد. تحصیل تا حد معینی به طور اعم و پس از آن تا بالاترین سطوح دانشگاهی و تخصصی، تحت شرایط معینی برای همه رایگان خواهد بود. سطح زندگی در حدی قرارخواهد داشت که دیگر هیچ ایرانی معنی گرسنگی را نخوهد فهمید و با وجود این، دولت وظیفه خود را در مراقبت از کودکان و نوزادان تا دو سالگی آنها، انجام خواهد داد. هر ایرانی مسکنی مناسب خواهد داشت. محیط زیست مادی مردم، محیطی سالم و پاکیزه و نیروبخش و محیط زیست فرهنگی و روحی آنان نیز محیطی منزه و کاملا انسانی خواهد بود. اصل اشتراک، اساس کوشش‌ها و برنامه‌ها به شمار خواهد رفت و بر مبنای آن، کشاورز و کارگر و کارفرما، دانشجو و کارمند دولت و روشنفکر و هنرمند و به طور کلی هر فرد از هر طبقه و در هر موقعیت اجتماعی، کار خود را با برخورداری از حداکثر حقوق انسانی و اجتماعی و اقتصادی، به صورت سازنده و بر اساس همکاری و مشارکت و نه دشمنی و رویارویی، انجام خواهد داد

کار مردم، در حداکثر ممکن به دست مردم اداره خواهد شد و در هر مورد هم‌فکری عمومی و راهنمایی‌ها و انتقادهای سازنده، راه‌گشای پیشرفت‌ها خواهد بود. آگاهی وسیع سیاسی که دست‌آورد آموزش گسترده حزبی است، آموزش و پرورش را به معنای اعم آن تکمیل خواهد کرد. روح ایمان مذهبی به عنوان عالی‌ترین مظهر معنویت، در وجود همگان متجلی خواهدبود. کانون‌های فرهنگی و هنری و ورزشی و مراکز تفریحات سالم، به روی همه باز خواهد بود و امکانات اقناع نیازهای روحی از قبیل کتابخانه‌ها، موزه‌ها تالارهای کنفرانس، تاتر و موسیقی و به طور کلی هر چیز که به فرهنگ ملی و بین‌المللی مربوط می‌شود، در دسترس همه قرارخواهد داشت

برای کهن سالانی که تنها باشند یا با وجود داشتن خانواده مایل به تنها زیستن باشند، مراکز آماده وجود خواهد داشت. حداکثر تسهیلات برای پرورش و بروز استعدادها فراهم خواهد شد تا هر قریحه و نبوغی در محیطی سالم و سازنده امکان شکفتگی داشته باشد و نه تنها در راه پیشرفت شخصی، بلکه در عین حال، در راه پیشرفت جامعه بکار افتد

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی